Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της εταιρείας

ΕΝΑΥΣΙΣ Εμπορική Ενεργειακή Ε.Π.Ε.

Έναν φιλόξενο χώρο συνοπτικής παρουσίασης της πλούσιας δραστηριότητας της εταιρείας μας η οποία εδώ και εικοσιπέντε περίπου χρόνια έχει ενεργή, αδιάλειπτη παρουσία και θετική συνεισφορά σε κάθε κρίσιμο τομέα της οικονομικής ζωής Ελλάδας και Κύπρου.

Υψηλή εξειδίκευση, επαγγελματική αντιμετώπιση, τεχνική αρτιότητα, σημασία στην λεπτομέρεια και αντίληψη των πραγματικών αναγκών του πελάτη συνθέτουν το πλαίσιο μέσα από το οποίο η ΕΝΑΥΣΙΣ κατάφερε να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό και να εδραιωθεί στην συνείδηση της Ελληνικής & Κυπριακής αγοράς ως μία εξαιρετικά αξιόπιστη λύση σε ένα σημαντικό αριθμό απαιτητικών αντικειμένων.

Βασικοί βιομηχανικοί τομείς (Διυλιστήρια, Παραγωγή Ενέργειας, Μεταλλουργία, Αεροπορική Βιομηχανία, Παραγωγή Τσιμέντου, Χημική Βιομηχανία), Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνικές Εταιρείες, Κρίσιμα Δίκτυα Διανομής (ΔΕΣΦΑ, ΕΥΔΑΠ, OFC), Ναυτιλιακές Εταιρείες αλλά και οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι μερικοί μόνο από τους πελάτες – συνεργάτες μας στην πορεία συνεχούς ανάπτυξης που η εταιρεία μας έχει επιτύχει κατά την ιστορική διαδρομή της.

Πολιτική ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει η Διοίκηση της ΕΝΑΥΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας της στον τομέα των βιομηχανικών. ενεργειακών συστημάτων. Aν θέλετε να δείτε ολόκληρη την πολιτική ποιότητας πατήστε σε αυτό το Link.

Υπηρεσίες - Συνεργάτες

Συνοπτικά, τρία είναι τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας της ΕΝΑΥΣΙΣ:

•  Εξειδικευμένος παρελκόμενος εξοπλισμός μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης

•  Ανάλυση αερίων & σωματιδίων

•  Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι

Και στα τρία αυτά αντικείμενα η εταιρεία μας, σε στενή συνεργασία με διακεκριμένους κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού προωθεί και υποστηρίζει εξοπλισμό υψηλής ποιότητας & αντοχής, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και συνήθως πρωτοπορειακή αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει την αξιόπιστη κάλυψη ακόμη και των πλέον απαιτητικών αναγκών.

Ενδεικτικά, για καθένα από τα τρία ανωτέρω διακριτά αντικείμενα της εταιρείας μας, οι κύριοι επιμέρους συνεργαζόμενοι ξένοι οίκοι και ο αντίστοιχος εξοπλισμός αυτών έχουν ως εξής:

Εξειδικευμένος παρελκόμενος εξοπλισμός μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης

♦  FIREYE (Η.Π.Α.) – Επιτηρητές φλόγας, ράβδοι ιονισμού & προγραμματιστές καυστήρων, καυστήρες «πιλότοι», εναυστήρες, ελεγκτές βέλτιστης λειτουργίας καυστήρων.

♦  DET-TRONICS (Η.Π.Α.) – Ανιχνευτές φωτιάς ευρέος χώρου, ανιχνευτές τοξικών & εκρηκτικών αερίων, πιστοποιημένοι ελεγκτές ανιχνευτών φωτιάς, αερίων και σχετικού παρελκόμενου εξοπλισμού όπως: manual call points, ανιχνευτές θερμότητας, σειρήνες, φάροι ειδοποίησης, κ.ά..

♦  FORNEY Corporation (Η.Π.Α.) – Βιομηχανικοί καυστήρες, καυστήρες «πιλότοι», εναυστήρες, επιτηρητές φλόγας, συστήματα διαχείρισης πολλαπλών καυστήρων (burner management systems), προκατασκευασμένα βιομηχανικά συγκροτήματα εξοπλισμού (skids), βιομηχανικά κλαπέτα.

♦  Thermoteknix Systems (Ηνωμένο Βασίλειο) – Κάμερες, οπτικές ή πυρομετρικές, υψηλών θερμοκρασιών, για την επιτήρηση περιστρεφόμενων κλιβάνων τσιμεντοβιομηχανίας, θερμογραφικοί ανιχνευτές / σαρωτές του εξωτερικού κελύφους περιστρεφόμενων κλιβάνων, λογισμικό διαχείρισης δεδομένων των ως άνω καμερών / ανιχνευτών.

♦  MIRION Technologies (Ηνωμένο Βασίλειο) – Κάμερες, οπτικές ή πυρομετρικές, υψηλών θερμοκρασιών για την επιτήρηση περιστρεφόμενων βιομηχανικών κλιβάνων και λοιπών θερμικών διεργασιών (λέβητες, φούρνοι, δεξαμενές γυαλιού, κ.ά.), λογισμικό διαχείρισης δεδομένων των ως άνω καμερών.

Ανάλυση αερίων & σωματιδίων

♦  Gasmet Technologies (Φινλανδία) – Φορητοί FTIR (Fourier Transform InfraRed) αναλυτές αερίων, με δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης πολλαπλών αερίων (μέχρι του αριθμού των 50), φορητά συστήματα δειγματοληψίας & παρελκόμενος εξοπλισμός διαχείρισης δείγματος ανάντι των ως άνω αναλυτών. Διατίθενται ξεχωριστοί τύποι αναλυτών για περιβαλλοντική χρήση ή λήψη δείγματος απευθείας από καμινάδα.

♦  NEO Monitors (Νορβηγία) – Οπτικοί TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) αναλυτές αερίων & σκόνης, βασιζόμενοι στην χρήση solid-state πηγών laser. Διατίθενται ξεχωριστοί τύποι αναλυτών για χρήση απευθείας στην καμινάδα (in-situ ή extractive), στο περιβάλλον (open path) ή φορητός (για λήψη εναλλακτικά από καμινάδα ή το περιβάλλον).

♦  Duvas Technologies (Ηνωμένο Βασίλειο) – Οπτικός UV, φορητός αναλυτής αερίων, τύπου DV3000, με δυνατότητα on-line, παράλληλης μέτρησης της συγκέντρωσης 14 διαφορετικών αερίων σε επίπεδα ppb, μεταξύ των οποίων δεσπόζουσα θέση κατέχει το βενζόλιο (C6H6), με έντονη παρουσία σε διυλιστηριακές εφαρμογές. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων συνοδεύονται από τις συντεταγμένες της εκάστοτε θέσης δειγματοληψίας και αποτυπώνονται απευθείας στο χάρτη της ελεγχόμενης περιοχής, ενώ ο χειριστής ενημερώνεται, σε πραγματικό χρόνο, για τις ισχύουσες συγκεντρώσεις των μετρούμενων αερίων στις εκάστοτε θέσεις μέσω κατάλληλου φορητού υπολογιστή.

♦  DEKATI (Φινλανδία) – Αναλυτές σωματιδίων και νανοσωματιδίων στην περιοχή κάτω των 10 μm αλλά και διατάξεις διαχείρισης δείγματος ανάντι των ως άνω αναλυτών. Πληθώρα εφαρμογών με ιδιαίτερη έμφαση στις μετρήσεις απευθείας από καμινάδα, κατάντι μηχανών εσωτερικής καύσης & αεροπορικών κινητήρων, μετρήσεις των εκπομπών αυτοκινήτων που δεν σχετίζονται με την εξάτμιση, μετρήσεις στο περιβάλλον ή ιδιαίτερα επιβαρυμένους εργασιακούς χώρους, αλλά και μετρήσεις στα πλαίσια μελετών αερολυμάτων.

♦  PERMA PURE (Η.Π.Α.) – Αφυγραντές / Υγραντές με βάση το ειδικό πολυμερές Nafion ™ το οποίο έχει τη ιδιότητα μεταφοράς έως και του 90% της συνολικής υγρασίας του αερίου ρεύματος που είναι βεβαρυμένο με υγρασία προς το «ξηρό» αέριο ρεύμα που κατ’ αντιρροή περνά μέσα από το σώμα του όλου περιβλήματος του αφυγραντή / υγραντή που φέρει εσωτερικά τον / τους σωλήνα / -ες Nafion ™. Επισημαίνεται ότι η όλη «μεταβίβαση» της υγρασίας από το ένα ρεύμα στο άλλο αφήνει ανεπηρέαστη την συγκέντρωση των προς ανάλυση αερίων που βρίσκονται εντός του δείγματος. Υπάρχει πληθώρα εφαρμογών σε παγκόσμιο επίπεδο με ιδιαίτερη έμφαση στις μετρήσεις αέριων ρυπαντών απευθείας από καμινάδα ή το περιβάλλον, βαθμονόμηση αναλυτών αερίων, ιατρικές εφαρμογές, κυψέλες καυσίμου, κ.ά.. Παράλληλα, ο οίκος διαθέτει και ευρύτατη γκάμα παρελκόμενου εξοπλισμού διαχείρισης δείγματος όπως φίλτρα, συγκρατητές αμμωνίας, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης δείγματος, συμβατικούς ψύκτες δείγματος, κ.ά..

♦  Classic Filters (Ηνωμένο Βασίλειο) – Παντός είδους φίλτρα αερίων, μεμβράνες PTFE για την απομάκρυνση της υγρασίας από αέρια δείγματα, διατάξεις απομάκρυνσης & συλλογής υγρασίας, ρυθμιστές πίεσης, κ.ά..

♦  Ankersmid Sampling (Βέλγιο) – Ολοκληρωμένη σειρά εξοπλισμού διαχείρισης αέριου δείγματος ανάντι του όποιου αναλυτή. Διατίθενται πλήρεις in-situ δειγματολήπτες, θερμαινόμενες γραμμές, φίλτρα, διατάξεις συγκράτησης αμμωνίας, ψύκτες δείγματος, ροόμετρα, αντλίες, κ.ά.. Παράλληλα, διατίθενται από τον οίκο μετατροπείς NO2-NO αλλά και σταθεροί / φορητοί αναλυτές οξυγόνου, βιοαερίου, απαερίων καύσης και συνθετικού αερίου.

Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι

♦  Waygate Technologies (Η.Π.Α.) / Τμήμα Οπτικού Ελέγχου – Βιομηχανικά βιντεοενδοσκόπια, συμβατικά άκαμπτα & εύκαμπτα ενδοσκόπια, pan tilt zoom κάμερες επιθεώρησης ευρέων χώρων, ενοικιάσεις εξοπλισμού οπτικού ελέγχου, υπηρεσίες οπτικού ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αναβαθμισμένες υπηρεσίες επιθεώρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

♦  Waygate Technologies (Η.Π.Α.) / Τμήμα Ψηφιακού Ραδιογραφικού Ελέγχου – Σαρωτές υψηλής ανάλυσης, ασύρματοι, φορητοί X-Ray ανιχνευτές (detectors) ψηφιακής ραδιογραφίας, σαρωτές & ψηφιοποιητές παραδοσιακών ραδιογραφιών σε φιλμ, πλάκες φωσφόρου ψηφιακής ραδιογραφίας, λογισμικό διαχείρισης /βελτιστοποίησης οπτικού αποτελέσματος ψηφιακών ραδιογραφιών, λογισμικό αρχειοθέτησης-κοινοποίησης ψηφιακών ραδιογραφιών.

♦  Waygate Technologies (Η.Π.Α.)-AGFA / Τμήμα Ραδιογραφικού X-Ray Φιλμ – Υψηλής ποιότητας φιλμ ραδιογραφίας, εξοπλισμός εμφάνισης φιλμ ραδιογραφίας, χημικά αναλώσιμα εμφάνισης φιλμ ραδιογραφίας, εργαλεία διασφάλισης ποιότητας φιλμ ραδιογραφίας.

♦  Waygate Technologies (Η.Π.Α.)-Seifert / Τμήμα Πηγών & Γεννητριών X-Ray – Φορητές & Σταθερές πηγές και γεννήτριες ακτίνων X, για ραδιογραφικό και ραδιοσκοπικό έλεγχο βιομηχανικού εξοπλισμού.